Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 

Školské vzdělávací středisko (ŠVS) ve věznici Světlá nad Sázavou vzniklo v roce 2001. Ze začátku fungovalo provizorně v prostorách budovy B3. V této době zde vyučovali celkem dva učitelé (1 byl zároveň vedoucí ŠVS a druhý učitel všeobecných předmětů). Ani po stránce materiální nebyla situace valná.
Od roku 2003 se ŠVS stalo oficiálně jedním z odloučených pracovišť spadajících pod komplex SOU, U a OU Praha 4 (samostatná organizační jednotka VS ČR). SOU je určeno:
1.    Pro žáky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku.
2.    Učební obory učiliště jsou určeny žákům, kteří nemají ukončenou povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku.
3.    Odborné učiliště je určeno pro žáky ze zvláštních škol.
Tyto programy jsou aktuální i v součastnosti (Váňa, 1998, str. 19).
 
Později se ŠVS  přestěhovalo do moderně zařízených podkrovních prostor v budově B1, které splňují zcela potřeby školy jak počtem učeben, tak i vybavením. Jsou zde např. učebny pro výuku na PC, teoretických předmětů a kuchyňka na výuku vaření. Dále se zde nachází keramická dílna a moderně vybavená dílna šicí. Počet stálých učitelů je 5, externích vyučujících je 7.
Nabídka kurzů a různých aktivit se postupně měnila a rozšiřovala podle prostor, počtu vyučujících, vybavení a prostředků. Přihlíželo se také na vhodnost vzdělávání a možnost zvyšování kvalifikace pro odsouzené a jejich využití při hledání zaměstnání po propuštění.
Na začátku fungování ŠVS v letech 2001 - 2003 byl otevřen jednoletý kurz základní školy a čeština pro cizince. V dalším roce přibyl kurz hygieny a péče o tělo, dále základy němčiny a právní minimum.
Po přestěhování do nových moderních prostor ubytovny B1 se vzdělávání opět rozšířilo o Praktickou rodinnou školu, jednoletý Záuční kurz na výrobu oděvní konfekce, základy na PC a čeština pro negramotné.
Od roku 2008 zde probíhají dvouleté učební obory na výrobu oděvní konfekce, které jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a tím získání výučního listu. Odsouzené zde získají odborné znalosti a dovednosti v oblasti oděvní, kromě toho se učí český jazyk, matematiku, základy společenských věd, cizí jazyk a další předměty.
V roce 2012 byl zahájen kurz první pomoci a ošetřovatelství. V dalším roce přibyl jednoroční kurz Šití interiérového vybavení, Úpravy a opravy oděvů, obsluha PC pro pokročilé a pětiměsíční kurz celoživotního vzdělávání, kurz vaření, práce s keramikou.
V roce 2013 byl zahájen projekt pro seniory ve věku od 50 let a výše, který se jmenuje Vzděláváním a osobním rozvojem proti projevům stárnutí. Zahrnuje základní práce na PC, osobnostní psychologii, finanční gramotnost, sociálně právní poradenství a zdravý životní styl.
Na každý kurz nebo učební obor podává odsouzená přihlášku, vychovatel doporučí, speciální pedagog a lékař schválí a žadatelka musí uspět u přijímacích zkoušek.
Od vzniku ŠVS ve Světlé nad Sázavou do dnešní doby bylo do programu vzdělávání zařazeno 1722 odsouzených a počet těch, které získaly doklad o absolvování kurzu nebo učebního oboru je celkem 1107.
Další ŠVS jsou Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice a Všehrdy.
(Střední odborné učiliště, [2008])